Kumpulan Doa-Doa Mustajab Untuk Bekal Hidup Di Dunia Dan Akhirat Lengkap Arab Beserta Artinya

Posted on

kumpulan doa mustajab

Kumpulan Doa-Doa Mustajab Untuk Bekal Hidup Di Dunia Dan Akhirat Lengkap Arab Beserta Artinya-Berdoa merupakann hal yang wajar dan lumprah bagi ummat muslim ,karena islam sudah mengajarkan kita semua untuk senantiasa selalu berdoa kepada Allah dalam segala hal pada pelaksanaan aktifitas sehari-hari ,sebab selain anjuran dan perintah ,doa adalah bukti nyata mencerminkan seorang hamba yg selalu dekat dengan Allah.

Dengan berdoa kita semua bisa mengadukan semua yang kita butuhkan kepada Allah,oleh karena itu pepatah arab berkata bahwasan nya doa bisa merubah takdir seseorang,sebab itulah setiap orang menginginkan doa –doa yang mustajab (dikabulkan), agar supaya doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT.

Namun,untuk mendapatkan doa yang mustajab tidak semudah membalikkan telapak tangan,sudah seharusnya kita sebagai ummat muslim menghadap kepada Allah dengan akhlaq yang baik artinya kita berdoa dalam keadaan suci,khusyuk,ikhlas dan semata-mata semua karena Allah juga dilakukan secara terus menerus/istiqomah.

Banyak sekali doa-doa mustajab,berikut adalah kumpulan doa mustajab yang kita butuhkan untuk hidup di dunia dan di akhirat :

Kumpulan Doa Mustajab

Doa minta kesolehan

رَبَّنَا تَقبَّلْ مِنَّا ِإنَّكَ َأنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلنَا مُسْلِمَيْن َلكَ وَمِن ُذرِّيَّتِنَا أُمًة مُّسْلِمًة لَّكَ وَأ رنَا مَنَاسِكنَا وَتُبْ عَليْنَآ ِإنَّكَ َأنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Robbanaa taqqobal minnaa innaka antas sami’ul ‘aliim. Robbannaa waj’alna muslimaini laka wa min dzuriyyatinaa umatan muslimatan laka wa arinaa manasikanaa wa tub ‘alainaa innaka antat tawwabur rohiim

“Ya Allah, terimalah bakti kami. Sungguh Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ya Allah, jadikan kami berdua orang yang taat pada‐Mu, dan jadikanlah keturunan kami umat yang patuh pada‐Mu. Tunjukkan tata cara dan tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sungguh Kau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al‐Baqarah: 127‐128).

 Doa Mohon Kebaikan Dunia Akhirat

راَّنلا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنًة وَفِي الآخِرَةِ حَسَنًة وَقِنَا عَذَابَ

Robbanaa atinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhiroti hasanah waqinaa azabannaar

“Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka.” (QS. Al‐Baqarah: 201).

Doa Keselamatan

رَبَّنَا َ لا تُؤَاخِذْنَا ِإن نَّسِينَا َأوْ َأخْ َ طْأنَا رَبَّنَا وَ َ لا تَحْمِل عَليْنَا ِإصْرًا َ كمَا حَمَلْتَهُ عَلى الَّذِينَ مِن قبْلِنَا رَبَّنَا وَ َ لا تُحَمِّلنَا مَا َ لا َ طاَقَة لَنَا ِبهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ َأنتَ مَوْ َ لانَا َفانصُرْنَا عَلى الَقوِم الْكافِرينَ

Robbanaa laa tuakzidnaa in nasiinaa wa akhto’naa robbanaa wa laa tahmil ‘alainaa isron kama hamaltahu ‘alal ladzIina min qoblinaa.Robbanaa wa laa tuahamilnaa maa laa thooqoto lanaa bihi wa’fua ’anna waghfir lanaa warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qoumil kaafiriin

“Ya Allah, jangan siksa kami karena lupa atau bersalah. Ya Allah, jangan bebankan pada kami beban berat seperti Kau bebankan pada orang‐orang sebelum kami. Ya Allah, jangan Kau pikulkan pada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Ampunilah dan maafkan kami, serta rahmatilah kami. Kaulah Penolong kami, maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang‐orang kafir.” (QS. Al‐Baqoroh: 286).

Doa Menghindari Kesesatan

رَبَّنَا َ لا تُز ْ غ قُلُوبَنَا بَعْدَ ِإ ذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمًة ِإنَّكَ َأنتَ الْوَهَّابُ

Robbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaitanaa wa hab lanaa min ladunka rohmatan innaka antal wahhab

Baca juga   Zikir Dan Doa Setelah Sholat Lima Waktu Lengkap Dalam Bahasa Arab Beserta Artinya

“Ya Allah, jangan Kau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Kau beri petunjuk pada kami, dan rahmatilah kami. Sungguh Kau Maha Pemberi karunia.” (QS. Ali ‘Imrôn: 8).

Doa Husnul Khôtimah (akhir yang baik)

اَّرَّبَّنَا ِإنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ َأن آمِنُوْا ِبرَبِّكُمْ َفآمَنَّا رَبَّنَا َفاغفِرْ لَنَا ُذنُوبَنَا و كفِّرْ عَن سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبْرَاِ ر رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلى رُسُلِكَ وَ َ لا تُخِزنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ِإنَّكَ َ لاتُخْلِفُ الْمِيعَادَ

Robbanaa innanna sami’naa munadiyan yunaadi lil iiman an aamanu birobikun fa amannaa. Robbanaa faghfir lanaa dzunubaana wa kafir sayyiatinaa wa taffannaa ma’al abror. Robbanaa wa aatinaa ma wa’attanaa ‘ala rusulika wa laa tukhzinaa yaumal qiyamah innaka laa tukhliful mi’aad

“Ya Allah sungguh kami telah mendengar seruan yang menyeru pada iman: “Berimanlah kamu kepada Allah, maka kami pun beriman. Ya Allah, ampunilah dosa dan hapuskan kesalahan‐kesalahan kami, serta matikan kami beserta orang‐orang yang banyak berbuat kebajikan. Ya Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul‐rasul‐Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Sungguh Engkau sama sekali tidak akan pernah menyalahi janji.” (QS. Ali Imrôn: 193‐294).

Doa Taubat

رَبَّنَا َ ظَلمْنَا َأنفُسَنَا وَإن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا َلنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرينَ

Robbanaa dzolamnaa anfusanaa wa inlam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakunnaa minal khoosiriin

“Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Kau tidak mengampuni kami serta memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang‐orang yang rugi.” (QS. Al‐A’rôf 23).

Doa Tabah Menghadapi Lawan

رَبَّنَا َأْفِرغ عَليْنَا صَبْرًا وَثبِّتْ َأقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلى الَقوِم الْكافِرينَ

Robbanaa afrigh ‘alainaa Sobron wa tsabit aqdaamanaa wansurnaa ‘alal qoumil kaafiriin

“Ya Allah, limpahkanlah kesabaran pada kami, kokohkan pendirian kami, serta tolonglah kami untuk mengalahkan orang‐orang kafir.” (QS. Al‐Baqarah: 250)

Doa Mohon Perlindungan

رَبِّ ِإنِّي َأعُوُذ ِبكَ َأن َأسَأَلكَ مَا َليْسَ لِي ِبهِ عِلْمٌ وَإلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِني َأ ُكنْ مِّنَ الْخَاسِِرينَ

Robbii inni auudzubika an asalaka ma laisa lii bihi ‘ilmun wa illa taghfir lii wa tarhamnii akun-minal khoosiriin

“Ya Allah, sungguh aku berlindung pada‐Mu dari sesuatu yang aku tidak tahu hakikatnya. Dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun serta tidak menaruh belas kasihan padaku, niscaya aku termasuk orang‐orang yang merugi.” (QS. Hûd: 47)

Doa Keluarga Sakinah

رَبِّ اجْعَلِني مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِن ُذرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنينَ يَوْمَ يَُقومُ الْحِسَاب

Robbij ‘alnii muqiimash solaati wa min dzuriyyatii Robbanaa wa taqobbal du’a‐i Robbanagfir lii wa liwaalidayya wa lil mu’miniina yauma yaqumul hisaab

“Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang‐orang yang teguh mendirikan shalat, ya Allah kabulkan doaku. Ya Allah ampunanilah diriku dan kepada kedua orang tuaku serta orang‐orang mukmin pada hari kiamat.” (QS. Ibrôhîm: 41‐42).

Doa Mohon Tempat yang Baik

رَّبِّ َأدْخِلني مُدْخَل صِدْق وَأخِرجِني مُخْرَجَ صِدْ ٍق وَاجْعَل لِّي مِنْ لَّدُنْكَ سُلطانًا نَّصِيرًا

Robbii adkhilnii mudkhola sidqin wa akhrijnii mukhroja sidqin waj’al lii min ladunka sulthoonan nashiiron

“Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara yang benar. Dan berikan padaku kekuasaan (pemimpin) sebagai penolong.” (Al‐Isrô’: 80).

Baca juga   Doa Tatkala Bersedih,Gundah Dan Dilanda Keresahan Mudah Di Hapal Lengkap Arab Beserta Artinya

Doa Mohon diberi Kemudahan

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمًة وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ َأمِرنَا رَشَدًا

Robbanaa aatinaa min ladunka rohmatan wa hayyi lanaa min amrinaa rosyadaa

“Ya Allah, berilah rahmat pada kami & beri kami petunjuk yang lurus serta sempurna.”(QS. Al‐Kahfi: 10).

 Doa Kelapangan hati

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي َأمِري وَاحُلل عُقْدًة مِّن لِّسَاِني يَفَقهُوا َقوْلِي

Robbisyroh lii sodhrii wa yasir lii amri wahlul ‘uqdatan min lisaanii yafqohu qoulii

“Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan lepaskan kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.” (QS. Thôha: 27)

Doa Agar keturunan Soleh

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ُذرِّيَّةً َ طيِّبًة ِإنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء

Robbi Hab lii min ladunka zuriyattan toyyibatan innaka sami’ud du’aa

“Ya Allah, berilah aku seorang anak yang baik. Sungguh Engkau Maha Mendegara semua doa.” (QS. Ali ‘Imron: 38).

 Doa Mohon Terlepas dari Musibah

رَّبِّ َأعُوُذ ِبكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين وَأَعُوذُ ِبكَ رَبِّ َأن يَحْضُرُون

Robbii a’uudzubika min hamazatisy syayauthiin wa ‘auuzubika robbi an yahdhuruun

“Ya Allah, aku berlindung pada‐Mu dari bisikan‐bisikan setan. Dan aku berlindung pada‐Mu, dari kedatangan mereka padaku.” (OS. Al‐Mukminûn: 97‐98).

Doa Mensyukuri Nikmat

رَبِّ َأو زعِني َأن َأشْكُرَ ِنعْمَتَكَ الَّتِي َأنْعَمْتَ عَليَّ وَعَلى وَالِدَيَّ وَأنْ َأعْمَل صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأدْخِلِني ِبرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Robbi auzi’nii an asykuro ni’matakalattii an’amta ‘alayya wa ‘alaa waalidayya wa an a’mala soolihan tardhoohu wa adkhilnii birohmatika fii ‘ibadikash soolihiin

“Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat‐Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan untuk (selalu) mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhai, serta masukkan aku dengan rahmat‐Mu ke dalam golongan hamba‐hamba‐Mu yang soleh.” (QS. Al‐Naml: 19).

Doa Meminta Rezeki

رَبَّنَا َأنزْل عَليْنَا مَآئِدًة مِّنَ مَاءِ تَكو ن لَنَا عِيدًا لأوَّلِنَا وَآخِرنَا وَآيًة مِّنْكَ وَارْزُقنَا وَأنْتَ خَيْرُالرَّازقِين

Robbanaa anzil ‘alainaa ma‐idatan minas samaa‐i takunu lanaa ‘idan lii awwalinaa wa akhirinaa wa aayatan minka warzuqnaa wa anta khoirur rooziqin

“Ya Allah, turunkan pada kami hidangan dari langit yang hari turunnya itu akan menjadi hari raya bagi kami, bagi orang‐orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta menjadi tanda bagi kekuasaan‐Mu. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah Pemberi rizki yang paling utama.” (QS. Al‐Ma’idah: 114).

Doa Meminta Keberuntungan Dan Kebahagiaan

اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْاَلُكَ الْفَوْزَعِنْدَاللِّقَاءِوَالصَّبْرَعِنْدَالْقَضَاءِوَمَنَازِلَ الشُّهَدَاءِوَعَيْشَ الشُّعَدَاءِوَالنَّصْرَعَلَى الْا عْدَاءِوَمُرَافَقَةَ الْاَ نْبِيَاءِ

Allaahumma innii as alukal fauza ‘indalliqaa i was shabra ‘indal qadhaai wamanaazilasy syuhadaai wa ‘aisyas su’adaai wannasra ‘alal a’daai wamuraa faqatal anbiyaai.

Ya Allah, aku mohon kepada-Mu akan keberuntungan pada waktu bertemu dengan orang banyak, dan sabar ketika datang ketentuan, dan pada tempat orang yang mati syahid, kehidupan orang-orang yang beruntung dan kemenangan mengalahkan musuh-musuh dan berteman dengan para Nabi.

Demikian Kumpulan doa-doa mustajab yang bisa kita amalkan untuk setiap harinya,semoga kita semua tergolong ahli yang rajin berdoa bermunajat kepada Allah.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *